XML generaator testiküsimuste importimiseks Moodle’isse

Selle rakendusega saab genereerida Moodle’isse testiküsimuste (valikvastused, õige/vale, lühivastus, essee, arvuline vastus, lünktekst, vahetekst ja vastavusse seadmine) importimiseks vajaliku Moodle'ile sobiliku XML-faili. Küsimused, vastused ja tagasiside tuleb koostada kindla vormi järgi. Seda võib teha igas tekstitoimetusprogrammis. Generaatorisse kopeerides kaovad teie tekstist kõik rasvased või muud tekstivormingud. Pilte, audiot ja videot ei saa importida – need tuleb lisada pärast Moodle’is. Vaata Moodle’i küsimusetüüpide näiteid: https://sisu.ut.ee/juhendid/küsimuste-tüübid

Pärast küsimuste konverteerimist (nupp Konverteeri) luuakse XML-fail, mis tuleb enda arvutisse salvestada (nupp Lae fail alla). Küsimuste importimiseks Moodle’isse klõpsake e-kursusel seadistuste plokis lingil Küsimustepank ja seejärel Impordi. Valige failivorminguks Moodle’i XML-vorming, lisage XML-fail failialasse ning klõpsake nupul Impordi.

Muudetavad seaded vaikimisi väärtustega
Lisavalikud
Teated
Siia ilmuvad peale konverteerimist küsimused sarnasel kujul nagu Moodle´s. Nende abil saab kontrollida, kas sisestatud andmed on õigesti sisestatud js konverteeritud.